Schilderij El estuario

schilderijen_eelkovaniersel_el-estuario

‘El estuario’
Eelko van Iersel
Formaat: 250 x 80 cm
Materiaal: Olieverf en zand op doek
Prijs: verkocht

Eelko van Iersel is heeft de inspiratie voor het schilderij  ‘El estuario’ (het estuarium) gevonden in de natuur. Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is. Een rivier kan op verschillende manieren de zee in stromen, dat noemen we ook wel uitmonden in de zee. Als de rivier uitmondt in een delta, betekent dit dat de stroomsnelheid van de rivier afneemt en op sommige punten vastloopt door sedimentatie. Bij een estuarium neemt de stroomsnelheid niet af en wordt er juist veel zand meegenomen de zee in. Wanneer een rivier als een stelsel van aftakkingen uitmondt spreekt men van een delta.

Gedurende een aantal maanden heeft kunstenaar Eelko van Iersel gewerkt aan de onderlagen, waarbij het schilderij opgebouwd wordt met zand en verschillende verfsoorten. Daardoor wordt de huid robuust is en toont op sommige plaatsen scheuren -zoals de aarde breekt in een droge rivierbedding-. Vanuit de inspiratie van de rivier, die uitmondt in de zee is de kunstenaar het schilderij laag-over-laag gaan opbouwen met olieverf. Het eindresultaat is een kleurenveld geworden met tinten in oker, groen, grijs, zwart en wit. Een warme kleurencombinatie, geïnspireerd op de kleuren van het estuarium, het strand met daarop tekeningen van zwart vulkaanzand, de mangrovebossen en zee-anemonen.

De schilderijen van Eelko van Iersel hebben verwantschap met de natuur: grote gebergten, mineralen van dichtbij bekeken, riviermondingen, de aarde van ver af bekeken, de oneindige kosmos met al haar krachten en geheimen én intens vuur. De elementen ‘water-vuur-aarde-lucht’ en de windrichtingen ‘Noord-Oost-Zuid-West’.

Het olieverfschilderij prikkelt de fantasie van de toeschouwer. Daardoor herkent de toeschouwer beelden en krijgen herinneringen vorm. Zo ontstaan er concrete voorstellingen in schilderijen die van origine non-figuratief bedoeld zijn.

Via deze link vindt u een volledig overzicht van de schilderijen van Eelko van Iersel.