Ronde schilderijen

Tondo Art • Ronde schilderijen • Circular painting

Eelko van Iersel schildert, vanaf 1999, non-figuratieve olieverfschilderijen op schilderslinnen. Veel van zijn creaties zijn verkocht in binnen- en buitenland. Tot voor kort ontstonden deze schilderijen altijd op vierhoekige schildersdoeken: vierkanten en rechthoeken. De behoefte om ronde schilderijen te maken sluimerde al een tijdje op de achtergrond. In 2022 zijn de eerste ronde schilderijen ontstaan. Hij heeft ze gemaakt op een houten paneel, omdat goede ronde schildersdoeken niet beschikbaar zijn. Een tondo is een rond schilderij of reliëf. De naam komt van het Italiaanse woord rotondo, dat “rond” betekent.

wandcirkel A tondo art tondos rotondo circular painting cercle diameter Rond Schilderij Eelko van Iersel, olieverf en zand op doek abstract abstractpainting colourfield spiritueel reis landschap kleurrijk Himalaya Phuktal inspiratie Ladakh Nepal India Padum
Kunstschilder Eelko van Iersel in zijn atelier voor het ronde schilderij ‘À todos’

Colorist

De ronde schilderijen zijn een uitbreiding van zijn métier. Er zitten overeenkomsten tussen zijn vierhoekige schilderijen en zijn ronde schilderijen, zoals de materie-mix van speciaal zand en verschillende verfsoorten, laag-over-laag-techniek en krachtig kleurgebruik. Eelko blijft een colorist, alhoewel er sinds zijn reis door de Himalaya, in 2019, ook schilderijen ontstaan met enkel zwart, wit en grijstonen. Uiteraard tonen de ronde schilderijen verschillen met de vierhoekige creaties. Op een ronde ondergrond werken doet een heel ander appel dan vierhoekig formaat. Eelko merkt op dat ronde werken een nog groter appel doen op verbinding, een holistische visie, systemisch werk en sjamanisme.

wandcirkel A tondo art tondos rotondo circular painting cercle diameter Rond Schilderij Eelko van Iersel, olieverf en zand op doek abstract abstractpainting colourfield spiritueel reis landschap kleurrijk Himalaya Phuktal inspiratie Ladakh Nepal India Padum
‘La Oracion’ Ø120cm

Holistisch

Eelko heeft een holistische visie op de wereld en de mens. Zo kijkt hij met een brede blik naar zichzelf en de mensen om zich heen. Hij aanschouwt een mens op verschillende vlakken: energetisch, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Hij maakt, door middel van meditatie, de beweging naar binnen: het kijken en beleven van de ziel, bewustzijn en emoties. En hij maakt de beweging naar buiten: de mens als onderdeel van haar omgeving. Zo ziet hij een ‘horizontale lijn’ (de mens in zijn omgeving, als onderdeel van cultuur, land, familie, vrienden, community, dieren, huizen) en een ‘verticale lijn’ (verbonden met het diepste van de aarde en de oneindige kosmos en Spiritwereld).

“Ik speel altijd met het thema ‘ruimte’. In mijn non-figuratieve schilderijen zijn veel elementen uit de natuur te herkennen, zoals stromingen van een rivier, een delta, ruwe gesteente, vertakkingen en boomwortels. Als toeschouwer weet je niet of je kijkt naar iets immens groots of juist naar iets heel kleins. Is het een foto vanuit een satelliet? Kijk ik een weids, ongerept landschap in? Óf zie ik een vergroot detail van een edelsteen. Zijn het schimmeldraden van een paddestoel of de delta van een rivierbedding. Tijdens het schilderen ontstaat er een interessant spel tussen micro- en macro-perspectief. Het ‘grotere in het kleinere’ en het ‘kleinere in het grotere’. Tijdens het werken reis ik tussen ‘de werelden’ en verbind ik deze met elkaar tot een geheel, zodat er synergie ontstaat.”

Levenswiel

Eelko werkt vanuit de elementen: lucht, water, vuur en aarde. En hij werkt vanuit de windrichtingen: noord, oost, zuid, west. Het levenswiel, ook wel sjamanistisch wiel of medicijnwiel genoemd, is voor hem een inspiratiebron die tevens structuur brengt in het werken met verschillende thema’s en deelaspecten.

levenswiel salie sweetgrass wandcirkel A tondo art tondos rotondo circular painting cercle diameter Rond Schilderij Eelko van Iersel, olieverf en zand op doek abstract abstractpainting colourfield spiritueel reis landschap kleurrijk Himalaya Phuktal inspiratie Ladakh Nepal India Padum

Intrinsieke motivatie

Tijdens het schilderproces reist Eelko tussen de werelden. Zijn intrinsieke motivatie om zijn schilderijen te maken heeft zijn basis in het ‘integreren van de werelden’: zichzelf en de wereld om hem heen beter te voelen, beter te begrijpen, volledig te aanvaarden. Wie ben ik en wat heb ik te brengen in deze veranderende wereld? Het spelen met thema’s en kernwaarden tijdens het schilderen laten hem op diep niveau onderzoeken. Het is een onderzoek in stilte, een non-verbale dialoog, het is een onderzoek voorbij ‘de vorm’. Juist daardoor lukt het hem om te onderzoeken op diep niveau en duurt het soms lange tijd tot er woorden gegeven kunnen worden aan dat wat ontdekt is. Hij noemt het onderzoek in kleur & abstractie: systemische verhoudingen en ‘binnen/buiten-wereld’. Het schilderproces helpt hem om de verhoudingen uit te kristalliseren tussen en in de werelden. Eelko is zich ervan bewust dat het misschien wat vaag of sferisch kan overkomen hoe hij zijn motivatie probeert te omschrijven. Hij ziet het als een moedige wijze om juist in een verbale cultuur te kiezen voor een meer fijnstoffelijke, energetische, non-verbale benadering. Daarmee ontstaat er verdieping en gelaagdheid in de schilderijen en hebben ze naast een esthetische waarde tevens een energetische waarde.

wandcirkel A tondo art tondos rotondo circular painting cercle diameter Rond Schilderij Eelko van Iersel, olieverf en zand op doek abstract abstractpainting colourfield spiritueel reis landschap kleurrijk Himalaya Phuktal inspiratie Ladakh Nepal India Padum
‘À todos’ Ø120cm

Ubuntu

De term Ubuntu komt bij hem op. Ubuntu is kort voor ‘Umuntu Ngumntu Ngbantu’, wat betekent: een mens is een mens, omdat er anderen zijn. Of het wordt ook wel vertaald als: ‘ik ben, omdat wij zijn’. De ubuntu-wijsheid leert ons dat een mens niet in eerste instantie een individu is, maar altijd onderdeel van een gemeenschap.

Een uitgebreidere omschrijving van de essentie van Ubuntu komt van aartsbisschop Desmond Tutu: “Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel, en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.”

Ubuntu Eelko van Iersel kunstschilder Nijmegen
Ubuntu: ‘ik ben, omdat wij zijn’.

Ubuntu is een van origine Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van nu, veel kan leren. Het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De Ubuntu-geest ‘ik ben, omdat wij zijn’. In plaats van onze Westerse Descartes-overtuiging: ‘ik denk dus ik besta’, komt tot uitdrukking in de schilderijen van Eelko van Iersel.

Krachtbron

Eelko ziet een kunstwerk als een krachtbron. In eerste instantie ziet de toeschouwer de buitenzijde van het kunstwerk: een beeld, een vorm, een verhaal, kleuren, materiaal. De toeschouwer is geraakt, getriggerd, enthousiast etc. Dat is waar het begin van de beeldende dialoog start. Er moet iets zijn waarom de toeschouwer langer wil kijken naar het kunstwerk. De echte waarde zit in het vormloze wat door de vorm schijnt. De touch van de kunstenaar, het vakmanschap, de toewijding en liefde, het hele leven van de kunstenaar om tot dit specifieke kunstwerk te komen, de energetische waarde van het kunstwerk en de spirituele aanwezigheid. In zijn schilderijen voel je de verdieping en gelaagdheid. Zijn schilderijen hebben naast een decoratieve, esthetische waarde tevens een grote energetische waarde.