Durftevragen logo ontwerp

Durftevragen verbindt mensen met elkaar, waardoor de vragen en dromen die ze hebben sneller beantwoord en gerealiseerd kunnen worden. Tijdens een durftevragen bijeenkomst worden de deelnemers geïnspireerd, door middel van een filmpje of verhaal van enkele grote denkers en doeners van deze tijd.Vervolgens wordt er stil gestaan bij wat de deelnemer voor ogen heeft, qua vraag of droom. De andere deelnemers gaan hierop reageren en proberen een concrete bijdrage te leveren, zodat de realisatie van het doel dichterbij kan komen. Er wordt uitgegaan van de collectieve intelligentie die kan ontstaan tijdens een bijeenkomst. Daardoor worden zaken sneller mogelijk. De sleutel tot succes is de juiste vraag te stellen!

Nils Roemen is één van de initiatiefnemers van durftevragen en een bevriend inspirator en organisator op het gebied van innovatieve netwerken. 12 februari 2009 ben ik uitgenodigd om een durftevragen bijeenkomst bij te wonen op het Mediapark te Hilversum. Het was een inspirerende dag met verschillende mensen en interventies. Deze bijeenkomst, en de ontmoeting daarna met Erwin Elling heeft me ertoe gebracht dat ik nu deze weblog schrijf. Verder heb ik contacten met Kristof de Ridder, die me heeft uitgenodigd om tijdens ArtBrussels (24 t/m 27 april 2009) aanwezig te zijn bij een borrel, waar belangrijke mensen uit de internationale kunstwereld aanwezig zullen zijn. We zullen zien, want ik ga kijken.

Nils Roemen heeft me gevraagd of ik het nieuwe logo voor durftevragen zou willen ontwerpen. Een leuke uitdaging en een dergelijke klus neem ik, als grafisch vormgever, graag aan. Al gauw bleek dat het hier zou gaan om een schenking van mijn diensten en mijn grafische ontwerp. Een onbetaalde klus dus. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar als zelfstandig ondernemer eventjes diep over moest nadenken en navoelen. Binnen durftevragen is het de visie dat men elkaar helpt de dromen te verwezenlijken en een stap verder te helpen. Het is erg apart te beleven wat zo’n vraag met me doet. En ik kon natuurlijk ook ‘nee’ zeggen. Een voordeel is dat de inspiratie voor het nieuwe logo zeer voorspoedig op mijn pad is gekomen en dat ik eigenlijk al ideeën had voordat ik daadwerkelijk besloten had ‘wat te doen’. Daarbij genomen vind ik durftvragen een potentie-rijk initiatief en heb ik besloten om het nieuwe logo te schenken. Een vrije gift de wereld in binnen innovatieve netwerken. Ik heb daarbij de overtuiging dat deze trilling wel weer terugkomt in de vorm van een betaalde klus of anderszins ‘energie’. En de uitdaging voor mezelf om ook te ‘vragen’. Om dat te vragen wat mijn dromen doet realiseren.

Het nieuwe logo is ontstaan uit een foto van geluidstrillingen. Dat beeld is op zichzelf staand al bijzonder. Met opname apparatuur zijn bepaalde uitslagen van het water bij een trilling vastgelegd op de lichtgevoelige plaat. Dit beeld heb ik op mijn beurt weer bewerkt in grafische programma’s. Juist de trilling van de klank (de vraag bij durftevragen) veroorzaakt een prachtige harmonieuze vorm die haar weg vindt in de wereld. Het is een energie trilling. Ik heb gekozen om de trilling een blauwtint te geven. Blauw heeft de associatie met water en staat binnen de chakravisie voor communicatie. Het rood van durftevragen is powerful.

De huisstijl van je bedrijf is je identiteit en uitstraling naar buiten toe. Ik ben beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. Bij een ontwerpproces leer ik mijn klanten graag kennen, zodat ik goed kan aanvoelen wie ze zijn, waar hun passies naar uitgaan en wat ze esthetisch mooi vinden. Wilt u meer informatie of een gesprek neem dan contact op met Eelko van Iersel